Image
Image
התנדבות בקהילה
בישיבה קיים דגש מיוחד על הפעילות החברתית, לכל כיתה תכנית עשירה משלה, כאשר הרצון הכללי הוא לעזור לתלמידים לגלות את נשמתם דרך חיבור לעם לתורה ולארץ ישראל עם אישיות נותנת ומשפיעה.

בכיתות ט-י' תכנית לבניין הזהות שמטרתה לחברת את התלמיד לעצמו, לחבריו, לעם ישראל ולתורת ישראל. מפגשים והרצאות, סיורים לימודיים, מסע משמעותי בן 3 ימים המחבר את התלמידים לעם ולארץ, הרצאות מרבנים ואנשי חינוך, שיעורי חינוך וכישורים חברתיים ועוד שלל פעילות פנימית שאנו מקיימים בנושא.
בכיתה י' מתקיימת תכנית 'אחריי בשטח', בה התלמידים עובדים על כישורים חברתיים ובניין האישיות.

בכיתות י'-יא, מתקיימת בנוסף תכנית מוטיבציונית ' מבט לעתיד' שמבקשת לחשוף את התלמידים לאופקים רחבים באשר להמשך הלימודים, שיחות והרצאות משלל בעלי מקצוע אקדמיים המתארים את הלימודים, העבודה, האתגרים והעניין שלהם (עורכי דין, מהנדסים, אנשי מדע, ביטחון ועוד) עם יום שיא שבו התלמידים הולכים לבקר אצל איש מקצוע בתחום שהם בחרו כדי להיחשף על מנת לחשוב ולחלום על העתיד שלהם. זה בנוסף לתכנית חברתית של טיולים, סיורים לימודיים עשירה.

בכיתה יב, התכנית מתמקדת בהכנה והכוונה להמשך, כאשר המטרה של הישיבה היא לעודד תלמידים ללכת ללמוד תורה לפני כל מסגרת אחרת של לימודים או שירות. התכנית מתמקדת חשיפה בפני התלמידים של כל התכניות: ישיבות, מכינות, פרוייקטים דתיים וחרדיים בצבא, מכללות ועתודה ועוד.

בכיתות יא-יב מתקיימת תכנית 'אחריי באמונה' הפועלת בישיבה כבר 6 שנים במטרה להעצים את התלמידים ברמה האישיותית ולהכין אותם לחיים,  ובה הישיבה מתבלטת כמצטיינת בכל אימון, מפגש וסדרת שטח.

כל זה בנוסף לתכנית חוגים המתקיימת בישיבה:
קורס שפים, בו התלמידים לומדים בצורה מקצועית את אמנות הבישול, הם נבחנים ומקבלים בסיום השנה תעודת שף ממכללת לביא.
חוגי מוזיקה: גיטרה, שירה ותופים מתקיימים בישיבה בניצוחו של גידי שרון, איש מוזיקה ידוע. לתלמידים גם הרכב מוזיקלי שמופיע באירועים ישיבתיים.
חוג קרב מגע, בניהולו של ג"רמי עזר, שבו התלמידים לומדים את האומנות באוירה מיוחדת מאד הבונה את האישיות.
Image
Image
התנדבות בקהילה
בישיבה קיים דגש מיוחד על הפעילות החברתית, לכל כיתה תכנית עשירה משלה, כאשר הרצון הכללי הוא לעזור לתלמידים לגלות את נשמתם דרך חיבור לעם לתורה ולארץ ישראל עם אישיות נותנת ומשפיעה.

בכיתות ט-י' תכנית לבניין הזהות שמטרתה לחברת את התלמיד לעצמו, לחבריו, לעם ישראל ולתורת ישראל. מפגשים והרצאות, סיורים לימודיים, מסע משמעותי בן 3 ימים המחבר את התלמידים לעם ולארץ, הרצאות מרבנים ואנשי חינוך, שיעורי חינוך וכישורים חברתיים ועוד שלל פעילות פנימית שאנו מקיימים בנושא.
בכיתה י' מתקיימת תכנית 'אחריי בשטח', בה התלמידים עובדים על כישורים חברתיים ובניין האישיות.

בכיתות י'-יא, מתקיימת בנוסף תכנית מוטיבציונית ' מבט לעתיד' שמבקשת לחשוף את התלמידים לאופקים רחבים באשר להמשך הלימודים, שיחות והרצאות משלל בעלי מקצוע אקדמיים המתארים את הלימודים, העבודה, האתגרים והעניין שלהם (עורכי דין, מהנדסים, אנשי מדע, ביטחון ועוד) עם יום שיא שבו התלמידים הולכים לבקר אצל איש מקצוע בתחום שהם בחרו כדי להיחשף על מנת לחשוב ולחלום על העתיד שלהם. זה בנוסף לתכנית חברתית של טיולים, סיורים לימודיים עשירה.

בכיתה יב, התכנית מתמקדת בהכנה והכוונה להמשך, כאשר המטרה של הישיבה היא לעודד תלמידים ללכת ללמוד תורה לפני כל מסגרת אחרת של לימודים או שירות. התכנית מתמקדת חשיפה בפני התלמידים של כל התכניות: ישיבות, מכינות, פרוייקטים דתיים וחרדיים בצבא, מכללות ועתודה ועוד.

בכיתות יא-יב מתקיימת תכנית 'אחריי באמונה' הפועלת בישיבה כבר 6 שנים במטרה להעצים את התלמידים ברמה האישיותית ולהכין אותם לחיים,  ובה הישיבה מתבלטת כמצטיינת בכל אימון, מפגש וסדרת שטח.

כל זה בנוסף לתכנית חוגים המתקיימת בישיבה:
קורס שפים, בו התלמידים לומדים בצורה מקצועית את אמנות הבישול, הם נבחנים ומקבלים בסיום השנה תעודת שף ממכללת לביא.
חוגי מוזיקה: גיטרה, שירה ותופים מתקיימים בישיבה בניצוחו של גידי שרון, איש מוזיקה ידוע. לתלמידים גם הרכב מוזיקלי שמופיע באירועים ישיבתיים.
חוג קרב מגע, בניהולו של ג"רמי עזר, שבו התלמידים לומדים את האומנות באוירה מיוחדת מאד הבונה את האישיות.
ImageImage
ImageImage
יצירת קשר
ישיבת שערי רחמים
רחוב מיכל 7 ירושלים, ישראל
טל: 02-5402131
אודי עטיה: 1-800-202525
פקס: 15325402131
אימייל: Y.c.r5402131@gmail.com
שלח
נשמח לסייע לכם בכל עיניין. אנא מלאו את הטופס ונדאג ליצור עמכם קשר במהלך 24 השעות הבאות.
Image
ImageImage
Image
Image
התנדבות בקהילה
בישיבה קיים דגש מיוחד על הפעילות החברתית, לכל כיתה תכנית עשירה משלה, כאשר הרצון הכללי הוא לעזור לתלמידים לגלות את נשמתם דרך חיבור לעם לתורה ולארץ ישראל עם אישיות נותנת ומשפיעה.

בכיתות ט-י' תכנית לבניין הזהות שמטרתה לחברת את התלמיד לעצמו, לחבריו, לעם ישראל ולתורת ישראל. מפגשים והרצאות, סיורים לימודיים, מסע משמעותי בן 3 ימים המחבר את התלמידים לעם ולארץ, הרצאות מרבנים ואנשי חינוך, שיעורי חינוך וכישורים חברתיים ועוד שלל פעילות פנימית שאנו מקיימים בנושא.
בכיתה י' מתקיימת תכנית 'אחריי בשטח', בה התלמידים עובדים על כישורים חברתיים ובניין האישיות.

בכיתות י'-יא, מתקיימת בנוסף תכנית מוטיבציונית ' מבט לעתיד' שמבקשת לחשוף את התלמידים לאופקים רחבים באשר להמשך הלימודים, שיחות והרצאות משלל בעלי מקצוע אקדמיים המתארים את הלימודים, העבודה, האתגרים והעניין שלהם (עורכי דין, מהנדסים, אנשי מדע, ביטחון ועוד) עם יום שיא שבו התלמידים הולכים לבקר אצל איש מקצוע בתחום שהם בחרו כדי להיחשף על מנת לחשוב ולחלום על העתיד שלהם. זה בנוסף לתכנית חברתית של טיולים, סיורים לימודיים עשירה.

בכיתה יב, התכנית מתמקדת בהכנה והכוונה להמשך, כאשר המטרה של הישיבה היא לעודד תלמידים ללכת ללמוד תורה לפני כל מסגרת אחרת של לימודים או שירות. התכנית מתמקדת חשיפה בפני התלמידים של כל התכניות: ישיבות, מכינות, פרוייקטים דתיים וחרדיים בצבא, מכללות ועתודה ועוד.

בכיתות יא-יב מתקיימת תכנית 'אחריי באמונה' הפועלת בישיבה כבר 6 שנים במטרה להעצים את התלמידים ברמה האישיותית ולהכין אותם לחיים,  ובה הישיבה מתבלטת כמצטיינת בכל אימון, מפגש וסדרת שטח.

כל זה בנוסף לתכנית חוגים המתקיימת בישיבה:
קורס שפים, בו התלמידים לומדים בצורה מקצועית את אמנות הבישול, הם נבחנים ומקבלים בסיום השנה תעודת שף ממכללת לביא.
חוגי מוזיקה: גיטרה, שירה ותופים מתקיימים בישיבה בניצוחו של גידי שרון, איש מוזיקה ידוע. לתלמידים גם הרכב מוזיקלי שמופיע באירועים ישיבתיים.
חוג קרב מגע, בניהולו של ג"רמי עזר, שבו התלמידים לומדים את האומנות באוירה מיוחדת מאד הבונה את האישיות.
Image
ImageImage
ImageImage
ישיבת שערי רחמים
רחוב מיכל 7 ירושלים, ישראל
טל: 02-5402131
אודי עטיה: 1-800-202525
פקס: 15325402131
אימייל: Y.c.r5402131@gmail.com
יצירת קשר
נשמח לסייע לכם בכל עיניין. אנא מלאו את הטופס ונדאג ליצור עמכם קשר במהלך 24 השעות הבאות.
שלח
ImageImage
... ...