התנדבות בקהילה
הישיבה רואה לנכון ליצור קומה חינוכית דרך הנתינה וההתנדבות.

במערכת השעות של התלמידים מכיתות י'-יב קיימות שעתיים שבועיות להתנדבות.

חלק מהתלמידים מתנדבים במועדוניות נוער, הכיתות יוצאות לימי התנדבות בארגון 'השומר החדש' שבו הם עוזרים בחקלאות, וכיתות יב חונכים תלמידים מכיתות ט-י' פעמיים בשבוע בסדרי לימוד בקודש.
... ...
התנדבות בקהילה
הישיבה רואה לנכון ליצור קומה חינוכית דרך הנתינה וההתנדבות.

במערכת השעות של התלמידים מכיתות י'-יב קיימות שעתיים שבועיות להתנדבות.

חלק מהתלמידים מתנדבים במועדוניות נוער, הכיתות יוצאות לימי התנדבות בארגון 'השומר החדש' שבו הם עוזרים בחקלאות, וכיתות יב חונכים תלמידים מכיתות ט-י' פעמיים בשבוע בסדרי לימוד בקודש.
התנדבות בקהילה
הישיבה רואה לנכון ליצור קומה חינוכית דרך הנתינה וההתנדבות.

במערכת השעות של התלמידים מכיתות י'-יב קיימות שעתיים שבועיות להתנדבות.

חלק מהתלמידים מתנדבים במועדוניות נוער, הכיתות יוצאות לימי התנדבות בארגון 'השומר החדש' שבו הם עוזרים בחקלאות, וכיתות יב חונכים תלמידים מכיתות ט-י' פעמיים בשבוע בסדרי לימוד בקודש.