לתלמידים שרוצים לבטא את עצמם, שאוהבים לערוך, לביים, לנתח, מגמה זו תיתן להם מענה משמעותי. במגמה זו התלמידים יחשפו לעולם התקשורת, הקולנוע, להיסטורית הקולנוע, יעברו סדנאות הכנה, יכינו פרוייקטים בעריכה, בניתוח, בביום קליפים וסרטים.

את המגמה מוביל ברק בוקובזה, בוגר מכללת הרצוג ובית ספר מעלה.
ברק
מגמת קולנוע
מגמת קולנוע
לתלמידים שרוצים לבטא את עצמם, שאוהבים לערוך, לביים, לנתח, מגמה זו תיתן להם מענה משמעותי. במגמה זו התלמידים יחשפו לעולם התקשורת, הקולנוע, להיסטורית הקולנוע, יעברו סדנאות הכנה, יכינו פרוייקטים בעריכה, בניתוח, בביום קליפים וסרטים.

את המגמה מוביל ברק בוקובזה, בוגר מכללת הרצוג ובית ספר מעלה.
ברק
מגמת קולנוע
מגמת קולנוע
לתלמידים שרוצים לבטא את עצמם, שאוהבים לערוך, לביים, לנתח, מגמה זו תיתן להם מענה משמעותי. במגמה זו התלמידים יחשפו לעולם התקשורת, הקולנוע, להיסטורית הקולנוע, יעברו סדנאות הכנה, יכינו פרוייקטים בעריכה, בניתוח, בביום קליפים וסרטים.

את המגמה מוביל ברק בוקובזה, בוגר מכללת הרצוג ובית ספר מעלה.
ברק
מגמת קולנוע
מגמת קולנוע
... ...